Weboldal adatkezelési szabályzat

WEBOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete – „GDPR”

– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról –

alapján

Hatályos: 2023. január 01. napjától

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK 2

1. AZ ADATKEZELŐ 3

2. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT ADATOK KÖRE 3

3. ADATFELDOLGOZÓK 3

4. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSA 4

5. A SZEMÉLYES ADATOK, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐBELI TERJEDELME 4

6. ADATTÁROLÁS MÓDJA, BIZTONSÁG 7

7. ADATTOVÁBBÍTÁS 8

8. JOGORVOSLÁSI LEHETŐSÉGEK 8

1. AZ ADATKEZELŐ

Jelen adatkezelési tájékoztatónak az a célja, hogy az érintett magánszemélyeket közérthetően és tömören tájékoztassa a személyes adataik kezeléséről, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (2016/679.számú Rendelet – „GDPR”) és a magyar Infotörvénynek (2011. évi CXII. törvény) megfelelően.

A Search4you Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatóban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján alakított ki.

A ….hu alatt megtalálható web oldal adatkezeléséhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató elérhető https://www.search4you.hu… címen.

Az adatkezelő adatai:

Név:Search4you Kft.
Cím: 4700 Mátészalka, Hunyadi utca 16.
Telefon: +44 444 831; +36 30 168 0605
E-mail: info@search4you.hu
Képviselő: Kiss Mária ügyvezető
Adószám: 32129979-2-15
Cégjegyzékszám:Cg. 15-09-090648
Tárhely szolgáltató:Websupport Magyarország Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22)

Az adatkezelő vállalja, hogy a weboldalának üzemeltetésével és a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos uniós és magyar szabályozásnak.

Az adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételre.

2. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT ADATOK KÖRE

Általános tudnivalók

A weboldalon

 • az önkéntesen, hozzájárulás alapján megadott vagy
 • a jogi kötelezettség/szerződés teljesítése miatt szükséges személyes adatokat

tárolja az adatkezelő (jogalapok), mely adatkezelés célja a vásárló megrendelésének teljesítése, ügyfélkapcsolat szerinti kiszolgálás.

A személyes adatok fajtái:

 • vezeték- és utónév,
 • telefonszám,
 • levelezési és e-mail cím, illetve
 • címeltérés esetén: a számlázási adatok is.

Megrendelés, ügyfél kapcsolat létrejötte esetén a szolgáltató a mindenkori hatályos számviteli- és adójogszabályok (2000. évi C. törvény) szerinti 8 éves időtartamig tárolja a személyes adatok közül a nevet és a címet, a többi személyes adat az utolsó vásárlástól számított 1 évet követően törlésre kerül.

3. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSA

Az érintettet – tömören, közérthetően és részletesen – tájékoztatjuk az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásunk kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

4. A SZEMÉLYES ADATOK, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐBELI TERJEDELME

Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson vagy jogi kötelezettség teljesítésén alapul.

4.1. A honlap látogatóinak adatai

A honlapok látogatása során adatkezelőként rögzítjük a (be nem azonosítható) felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét, – technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Jelen adatok statisztikai jellegű adatok, nem rendeljük hozzá konkrét vásárlónk kilétét, így az érintett nem beazonosítható.

Az adatokat a szerver maximum 24 hónapig tárolja.

Az adatkezelés jogalapja:

 • érintett magánszemély önkéntes hozzájárulása,
 • megrendelésének (mint szerződésnek) a teljesítése,
 • az Adatkezelő jogos érdeke.

4.2. Kapcsolatfelvétel, megrendelőlap kitöltése, ügyfél-levelezés

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Az üzeneteket a címzett csak rendeltetésszerűen használja fel, amennyiben üzleti kapcsolat nem jön létre, úgy az adatokat a rendszer a felvételtől számított maximum 30 napig tárolja, üzleti kapcsolat létrejötte esetén a számviteli- és adó szabályoknak megfelelően tárolja és kezeli az adatokat.

Az adatkezelés időtartama ebben az esetben: A számlázási adatokkal kapcsolatos kötelező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.

4.3 A weboldalak használata során statisztikai programok által gyűjtött és kezelt adatok

A Honlap látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybe vételével mérik az Adatkezelők. A szolgáltatás során webanalitikai információk kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintettek azonosítására nem alkalmasak.

A Google adatvédelmi irányelveiről bővebb információ itt olvasható: https://support.google.com/analytics/answer/2700409

Kezelt adatok: Minden adat, melyet a Google Analytics gyűjt.

Az adatkezelés célja: Az így megszerzett adatok által fejleszteni a weboldalakat, a szolgáltatásokat.

Az adatok összegyűjtésének módja:

A Honlap meglátogatásakor felugró ablakban a látogató jóváhagyhatja a külső szolgáltatók által használt cookie-kat, vagy lehetősége van azokat letiltani. A Honlap alapbeállítása az, hogy nem használ semmilyen cookie-t addig, amíg a látogató ezeket, vagy ezek egy részét nem engedélyezi. Amennyiben a látogató jóváhagyja, a külső programok továbbítják a fent részletezett adatokat. Amennyiben a látogató a későbbiekben szeretné visszavonni a cookie-kal kapcsolatos jóváhagyását, ezt a saját gépén megteheti.

Az adatkezelés időtartama: A szolgáltatások használatának végéig.

4.4. Cookie-k alapján megismert és kezelt adatok

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A honlapok használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el.

A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a látogató eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a látogató számítógépén.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat.

A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.

Az adatok összegyűjtésének módja: Automatikus, de nem kötelező.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelők a weboldal hatékonyságának folyamatos optimalizálása, név nélküli és piaci elemzések céljából a Google Analytics-et használja, ezért a felhasználási adatokhoz ezek a szolgáltatók is hozzáférnek.

A Google tájékoztatása a cookie-k használatáról: https://google.com/policies/technologies/cookies.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama elsősorban a látogató böngészőjének beállításától függ. Az adatok a Google-ben 24 hónap után törlődnek, kivéve, ha újabb látogatást eszközöl a felhasználó, ekkor az időtartam újraindul.

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről rendelkezései jelentik.

Az adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Érintett hozzájárulása.

4.5. Egyéb adatkezelések

Jelen tájékoztatóban meg nem jelölt adatkezelésekről az adatkezelő az adatkezelési művelet megkezdése előtt ad részletes tájékoztatást, és szerzi be a szükséges hozzájárulást.

5. ADATTÁROLÁS MÓDJA, BIZTONSÁG

Az adatkezelő honlapjait kiszolgáló szerverek a http:// https://tarhelypark.hu/-nál találhatók.

5.1. Adatbiztonság

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

 • az integritást és bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszer-megfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

5.2. Adattárolás

Az adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adatkezelő a megrendeléshez és annak teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a jogszabályi lehetőségénél fogva továbbítja az értékesítő és/vagy szolgáltatásokat nyújtó partnereinek.

7. JOGORVOSLÁSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Tájékoztatás

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés aktuális megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, így különösen az adatkezelő, adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, adattárolás helyéről, adatbiztonsági intézkedésekről.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve az adattovábbításról.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított ésszerűen rövid időn belül, maximum azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező ugyanabban az évben ugyanarra a tevékenységre, adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Ettől eltérő esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

7.2. Törlés

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. A törlés elmulasztásának egyedüli akadálya a törvényi korlátozás lehet.

7.3. Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

7.4. Hatósági, bírósági jogorvoslat

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, eljárás kezdeményezhető:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Postacím:1363 Budapest, Pf.: 13.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Telefax:+36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett személy a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bírósági illetékességi szabályok jelölik meg, hogy a konkrét ügyben melyik Törvényszéknél van lehetőség kezdeményezni az eljárást.